🤟ทีมอาสาสมัคร (Volunteer)

ต้องการสมัครอาสาสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครอาสาสมัคร ร่วมกับเรา (Join Us) และเข้า Discord

 2. หากต้องการสมัครเป็นลูกทีม ติดต่อกับหัวหน้าทีมผ่านทาง Discord ที่มีอยู่แล้วในหน้านี้

 3. หากต้องการตั้งทีมใหม่ ติดต่อ @kobkrit ผ่านทาง Discord หรือเขียนอีเมล์มาที่ kobkrit@aieat.or.th

ทีมประสานงานหลัก

AIEATAIAT

Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร

Dr. Thepchai Supnithi ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Dr. Chanwit Boonchuay ดร. ชาญวิทย์ บุญช่วย

Dr. Thanaruk Theeramunkong ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

Issaret Prachitmutita อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

Dr. Sumeth Yuenyong ดร. สุเมธ ยืนยง

Jillaphat Jaroenkantasima จิฬฬาพัฒน์ เจริญขัณฑสีมา

Dr. Prachya Bookwan ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

Advisors

 • อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล (Thai Netizen)

 • แคทรียา สรรศรี [Kattareeya Sunsee] (Wisesight)

 • ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย [Dr.Winn Worawutkhunchai] (Botnoi)

 • ดร. อภิวดี ปิยธรรมรงค์ [Apivadee Piyatumrong] (NECTEC) (apivadee.piy@nectec.or.th)

กลุ่มอาสาสมัครทั้งหมด ( 112 ท่าน )

กลุ่ม Pretraining Language Model (50 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Dr. Prachya Bookwan (ดร. ปรัชญา บุญขวัญ)

ประสานงาน

 • Jillaphat Jaroenkantasima (Aut) /จิฬฬาพัฒน์ เจริญขัณฑสีมา (อัฐ)/ Email: autsadang41@gmail.com/Discord: AutNowhereMan#5211

Meeting time: ทุกวันเสาร์ Team Discord URL: https://discord.gg/MadjT3rCWp

NameEmailDiscord Name

Chawanee Sungthong (Chao)

chawanee.sun@gmail.com

chaonie#6161

Norapat Buppodom

new5558#9660

Koravich Sangkaew

kwankoravich@gmail.com

kwankoravich

Jinnawat Makwisai

Surapon Nonesung

Phonratichai Wairotchanaphuttha

Poramate Minsiri

poramate@minsiri.com

iwhale#3193

kun kerdthaisong

kun.kerdthaisong@gmail.com

(august#2711)

Komsan Suwanjarern

Komsan.suwanjarern@gmail.com

HDINKK#0523

Arnajak Tungchoksongchai

a.arnajak@gmail.com

aarmm#7565

Pranisaa Charnparttaravanit

beaupranisaa@gmail.com

Beau#6280

Methus Narksenee (Earth)

methdevth@gmail.com

Eearthy#4006

Chawakorn Maetepolkun (most)

mostcommando@gmail.com

mostcommando#1086

Sadhis Wongprayoon

sadhis.tae@gmail.com

Tz#2530

Peerawat Rojratchadakorn

peerawat.roj@gmail.com

boat1603#9596

Nucharee Thongthungwong (Nuch)

nuchhub@gmail.com

nuchhub#8272

Pongthep Chinmongkol

pongthep.nen@gmail.com

pchinmon (nen)#8522

Worakan Lasudee

worakan.lasudee@gmail.com

maistheone#8643

Perasut Rungcharassang (P)

perasut.r@gmail.com

discord : Perasut (P)#5253

Chayanon Kitkana

chayanon.kitkana@outlook.com

Discord Chayanon.K#3678

Thanakrit Kansuree

thanakrit.ksr@gmail.com

Aof#3052

Kasidis Kanwatchara

kanwatchara.k@gmail.com

TA.kasidis.k#0880

Piyanut Issaard

piyanut.issaard@gmail.com

ND#6758

Sarawoot Kongyoung

sansarn@gmail.com

9meo#4846

Apichai Siangchin (Nhoom)

apichai.nhoom@gmail.com

Nhoom#5896

Ougrid Dumdang

ougridd@gmail.com

Oliver_97#8179

Pakorn Tantiwutthiphat

pakorn.tantiwutthiphat@gmail.com

Uhhhhhh#0324

Kunasin Charoenwanich

guszilakung@gmail.com

GuszilaKung#2522

Sittichai Simapanchaporn

sittichai.sim2020@gmail.com

jo2021#4881

Chilan Pongpingka

chilann.pk@gmail.com

Chilan#9392

Pitikorn Khlaisamniang (Petanque)

pitikorn32@gmail.com

Petanque#1801

Chawakorn Phiantham (Mond)

mondcha1507@gmail.com

Mond#1414

Saksorn Ruangtanusak (Harry)

saksorn.ruang@gmail.com

lnwharry#6560

Kontawat Wisetpaitoon (Meng)

kontawat.wis@gmail.com

コンタワット#5914

Tatchapong tanomsuk (Bird)

ttachapong@gmail.com

BIrd#3845

Tussanakorn Rattanaburee

tussanakorn2000@gmail.com

Filmmmmm#5273

Norrawich Jitaree (Boss)

norrawichjitaree@gmail.com

bossboss#9574

Patteera Triamamornwooth (Pat)

patt.patteera@gmail.com

Ptr#0139

Sakchai Muangsrinoon (Oh)

msakchai@gmail.com

Pholgrid Anongchai (Yo)

pholgridnikolai@gmail.com

Niko47A#8984

Sunate Vasukaipaisarn

f1ut3xza@gmail.com

008#3453

Wiritpol Sangchan (Nin)

i17bkk@gmail.com

i17bkk#6943

Akkhaporn Thueanrot (Ball)

akkhaporn@gmail.com

kandation#6848

Jaturawit Ardharn (Fame)

jaturawit.ar@gmail.com

Fame#1682

Sirapatson Rattanasiripirom (Bow)

bow.sirapatson@gmail.com

bokaa#9507

Nakarin Lamangthong (Name)

lnakarin@gmail.com

NAME#9333

Veerapat Sintupong(Auto)

veerapatadventure@gmail.com

ออโต้#0234

Apivadee Piyatumrong

apivadee.piy@nectec.or.th

Tuengdin Vikanaiz

tuengdin@gmail.com

tvikanai(Mod)#5455

กลุ่ม Finetuning InstructGPT และ Reinforcement Learning with Human Feedback (27 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Dr. Sumeth Yuenyong (ดร. สุเมธ ยืนยง)

 • Witthawin Sripheanpol (Ro) / วิธวินท์ ศรีเพียรพล (โร่) / ro.witthawin@gmail.com

NameEmailDiscord Name

Chayanon Kitkana

chayanon.kitkana@outlook.com

Chayanon.K#3678

Poramate Minsiri (เอ๋อ)

poramate@minsiri.com

iwhale#3193

Pattareeya Piravechsakul

pattareeya.prvsk@gmail.com

KREME#7123

Chawakorn Maetepolkun (most)

mostcommando@gmail.com

mostcommando#1086

Makorn Nupakorn ( Guide )

mknpk2972@gmail.com

MGodK#1611

Methus Narksenee (Earth)

methdevth@gmail.com

Eearthy#4006

Perasut Rungcharassang (P)

perasut.r@gmail.com

Perasut (P)#5253

Kunasin Charoenwanich

guszilakung@gmail.com

GuszilaKung#2522

Komsan Suwanjarern

Komsan.suwanjarern@gmail.com

HDINKK#0523

Kittiwin Kumlungmak (Moodang)

kittiwin.kumlungmak@gmail.com

Kittiwin#6399

Ougrid Dumdang

ougridd@gmail.com

Oliver_97#8179

Apichai Siangchin (Nhoom)

apichai.nhoom@gmail.com

Nhoom#5896

Suwaroj Mahasiriakalayot

suwaroj.se@gmail.com

Rungsipohn Sripen (Im)

isripen@gmail.com

AliceSripen#8612

Teejuta Sriwaranon (Gun)

teejuta.sriwaranon@gmail.com

RuffLogix#6914

Nanthiphat Sangworn (hut)

nansangworn@gmail.com

hut#2881

Pongthep Chinmongkol

pongthep.nen@gmail.com

pchinmon (nen)#8522

kun kerdthaisong

kun.kerdthaisong@gmail.com

august#2711

Thirathat tongkaew (Jone)

dcatcherex@gmail.com

Nakarin Lamangthong (Name)

lnakarin@gmail.com

NAME#9333

Akkhaporn Thueanrot (Ball)

akkhaporn@gmail.com

kandation#6848

Sunate Vasukaipaisarn

f1ut3xza@gmail.com

008#3453

Wiritpol Sangchan (Nin)

i17bkk@gmail.com

i17bkk#6943

Premagorn Thaweehan(Prem)

premagorn@gmail.com

2eal#1033

Apivadee Piyatumrong

apivadee.piy@nectec.or.th

Tuengdin Vikanaiz

tuengdin@gmail.com

tvikanai(Mod)#5455

กลุ่ม Safety Net Model (19 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Thanathas Chawengvorakul / thanathasch@gmail.com / oatty-thas#0151

 • Thannob Aribarg / iamaribarg@gmail.com / Thannob#7820

NameEmailDiscord Name

Chayanon Kitkana

chayanon.kitkana@outlook.com

Discord Chayanon.K#3678

sornpichai saeseaw

sornpichai@gmail.com

ศรพิชัย#6306

Tussanakorn Rattanaburee

tussanakorn2000@gmail.com

Filmmmmm#5273

Chawakorn Maetepolkun (most)

mostcommando@gmail.com

mostcommando#1086

Chawakorn Maetepolkun (most)

mostcommando@gmail.com

mostcommando#1086

Kunasin Charoenwanich

guszilakung@gmail.com

GuszilaKung#2522

Sunate Vasukaipaisarn

f1ut3xza@gmail.com

008#3453

Tatchapong tanomsuk (Bird)

ttachapong@gmail.com

BIrd#3845

Rungsipohn Sripen (Im)

isripen@gmail.com

AliceSripen#8612

Pongthep Chinmongkol

pongthep.nen@gmail.com

pchinmon (nen)#8522

Choovith Rodboonrith

Choovithza@gmail.com

Choovith#3071

Patteera Triamamornwooth (Pat)

patt.patteera@gmail.com

Ptr#0139

Norrawich Jitaree (Boss)

norrawichjitaree@gmail.com

bossboss#9574

Nanthiphat Sangworn (hut)

nansangworn@gmail.com

hut#2881

kun kerdthaisong

kun.kerdthaisong@gmail.com

(august#2711)

Piyabut Inbunsong (Com)

piyabutinb40@gmail.com

(COM#7860)

Karn Yongsiriwit

karnyong@gmail.com

melivecode#9512

Tuengdin Vikanaiz

tuengdin@gmail.com

tvikanai(Mod)#5455

กลุ่ม Label Tagging Website (10 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Pornthep Ukosaramig / pornthep.u@iapp.co.th

 • อภิเดช เอมเอี่ยม / carfowar2@gmail.com / Got#4452

NameEmailDiscord Name

Nucharee Thongthungwong (Nuch)

nuchhub@gmail.com

nuchhub#8272

Nisit Sirimarnkit

nisit15@hotmail.com

Ninenox#7506

Kunasin Charoenwanich

guszilakung@gmail.com

GuszilaKung#2522

Ausawin Ieamsaard

eamsaard1980@gmail

Sartsawat Muenya

sartsawat.arm@gmail.com

Sunate Vasukaipaisarn

f1ut3xza@gmail.com

008#3453

Thanajak Richirawanich

thanakak.r@dgr.mail.go.th

กลุ่ม Infrastructure (2 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Pisarnwate Jitvimol / pisarnwate@gmail.com พิศาลเวท จิตรวิมล my_name_42904822

 • Boonkong / boongui14@gmail.com

กลุ่ม Quality Assurance ( 1 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Kochaporn Ratchatawuttimongkol / kochaporn.mie@gmail.com / kochaporn#6008

กลุ่มเพิ่มความสามารถพิเศษให้ OpenThaiGPT (คำผวน) (3 ท่าน)

หัวหน้าทีม

 • Sittichai Simapanchaporn, sittichai.sim2020@gmail.com, jo2021#4881

 • Keeta kummalai, keeta007@gmail.com, keeta#9984

 • Teerapat Suwannaroochi, Artteerapat@hotmail.com, T-Rex#6800

อาสาสมัครที่กำลังหาทีม

หากต้องการติดต่ออาสาสมัคร ติดต่อผ่านทาง Discord ​https://discord.gg/gKCHhGG2Mp ได้เลยครับ

Last updated