Safety Net Volunteer Event (12 March 19:00-19:45)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ สวัสดีครับ ผมโอ๊ตจากทีม SafetyNet นะครับ

ขอรบกวนชวนเชิญอาสาสมัครท่านที่สนใจ SafetyNet เข้าร่วมงาน First Meet ของทีม SafetyNet ใน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 19:00-19:45 ครับ

โดยเป้าหมายหลักของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ จัดกลุ่มอาสาสมัครทุกท่านเป็นทีมย่อยๆ และหาตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย ที่จะมาช่วยกันพัฒนา SafetyNet ครับ

Agenda ของกิจกรรม First Meet ครับ:

- 19:00-19:10 แนะนำ SatetyNet และอธิบายถึงความสำคัญ รวมถึงแผนการปัจจุบัน - 19:10-19:25 อธิบายถึงกลุ่มย่อย และหน้าที่ - 19:25-19:30 QA - 19:30-19:45 อาสาสมัครลงชื่อเข้ากลุ่มที่ต้องการ ลิงค์ซูมสำหรับ First meet up ครับผม วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. Join Google Meet link: https://meet.google.com/nhj-mrin-jvx

Last updated