ร่วมกับเรา (Join Us)

เข้าร่วม Discord และลงทะเบียนอาสาสมัครข้างล่าง เพื่อเริ่มช่วยการพัฒนา

เข้าร่วม Discord (Discord Channel)

ลงทะเบียนอาสาสมัคร (Volunteer Registration)

ติดต่อเรา Contact Us

Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn President - AIEAT kobkrit@aieat.or.th

Last updated